Glasbena teorija

V sklopu poučevanja Glasbene teorije se bodo otroci skozi medsebojno interakcijo učili klasičnih glasbeno-teoretskih pojmov, kot so ton, interval, akord, lestvica, harmonija, nota in notacija, ritem in metrum. Obiskovanje glasbene teorije je pogoj za resno učenje vsakršnega instrumenta in zato predstavlja temelj glasbene izobrazbe.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail