Nastop skupine iz glasbene interesne dejavnosti TD Kurescek so pokazali kaj vse so se naucili v letosnjem letu, FOTO Tomi Meglenov Normstudio [1600×1200]