O turističnem društvu Kurešček

Z namenom povezovanja prebivalcev vasi okrog Kureščka ter celostne turistične ponudbe, TD Kurešček organizira prireditve, pohode, interesne dejavnosti, ustvarjalne delavnice, predavanja, delavnice na temo zdravega življenja, čistilne akcije, ekskurzije, predstavitve in posvete. Uspešno sodeluje z društvi, ki so dejavna v okolici Kureščka: s Kulturnim društvo Mokrc, z Društvom Odmev Mokrca in Društvom Zapotok.

TD Kurešček skrbi za urejen izgled krajev in za turistično informacijsko infrastrukturo, razvija nove turistične poti in vodenja, organizira nastanitvene kapacitete ter razvija in spodbuja domačo obrt.