Upravni odbori

Člani upravnega odbora

 

Momir Maksimović

predsednik UO
041 329 847
tdkurescek@gmail.com

 

Tine Stopar
podpredsednik UO

Jure Golob
član UO

Marija Medič
članica UO

Boštjan Semič
član UO

Roman Anžič
član UO

Jože Purkart
član UO

 

Člani nadzornega odbora:

 

Ivan Zoran Šimenc
predsednik NO

Mira Bitenc
članica NO

Slavko Tekavčič
član NO

Mojca Ciber
nadomestna članica NO

Boštjan Skopec
nadomestni član NO

 

Disciplinska komisija

 

Marko Petretič
član DK

Vinko Pintarič
član DK

Vid Omahen
član DK

Roman Povše
nadomestni član DK

Mirko Hvala
nadomestni član DK