Turistični ponudniki

Dom na Kureščku
Visoko 120, 1292 Ig
Telefon: +386 1 3644 192, +386 40 886 333
e-mail: kurescek@siol.net
www.dom-na-kurescku.si
Facebook: Dom Na Kurescku

Cerkev Marije Kraljice miru
Kurešček
Telefon: +386 1 366 31 58
www.kurescek.org

Jager okrepčevalnica
Golo 5, 1292 Ig
Telefon: +386 1 364 41 56
Facebook: Jager Okrepčevalnica

Ranč Zapotok, okrepčevalnica
Zapotok 155, 1292 Ig
Telefon: +386 59 971 961, +386 70 112 585
Facebook: Okrepčevalnica Ranč Zapotok

Turistična kmetija Petek
Visoko 4, 1292 Ig
Telefon: +386 1 36 44 540, +386 31 604 481